Zespół ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na terenie województwa pomorskiego zaprasza na:

Konferencję on line „HIV/AIDS. Kto? Gdzie? Kiedy? Jak?"

termin: 15 sierpnia – 15 października 2020 r.

Sierpień

1.

HIV/AIDS - Fakty i mity

Dr hab. n. med. Tomasz SmiataczKonsultant Wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych

Wrzesień

2.

Punkty Konsultacyjno-Diagnostyczne – zasady funkcjonowania

Małgorzata Paliwoda - Fundacja Pomorski Dom Nadziei

3.

HIV i Sars-Cov-2 – dwa wirusy RNA – podobieństwa i różnice

Prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska-SzewczykKierownik Zakładu Biologii Molekularnej Wirusów Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-GUMed w Gdańsku

4. Rozmowa z pacjentem potencjalnie zakażonym/z potwierdzonym zakażeniem HIV Małgorzata PaliwodaFundacja Pomorski Dom Nadziei

Październik

5.

Używanie substancji psychoaktywnych w kontaktach seksualnych (ang. chemsex) a zakażenie HIV

Agata Stola Fundacja Edukacji Społecznej, Instytut Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca UW

6.

Pracownik ochrony zdrowia po ryzykownym kontakcie z zakażoną osobą – postępowanie

Dr hab. n. med. Tomasz SmiataczKonsultant Wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych

7.

Diagnostyka HIV na poziomie POZ

Prof. Dr hab. n. med. Miłosz Parczewski - Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Nabytych Niedoborów Immunologicznych, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

8.

WEBINARIUM PODSuMOWUJĄCE KONFERENCJĘ

Dr n. med. Robert KowalczykKierownik Zakładu Seksuologii Wydziału Psychologii i Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Agata Stola Fundacja Edukacji Społecznej, Instytut Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca UW

Partnerzy konferencji HIV/AIDS. Kto? Gdzie? Kiedy? Jak?